COUNTER

Poročanje o uporabi e-virov

 

Za evalvacijo e-virov uporabljamo mednarodni protokol COUNTER, ki zahteva:

  • pri poročanju o uporabi e-revij navajanje po standardu Journal Report 1: število uspešno pregledanih člankov po mesecih in po naslovih revij;

 

  • pri poročanju o uporabi e-knjig navajanje po standardu Book Report 1: število uspešno zahtevanih naslovov po mesecih in po naslovih knjig; Kadar knjige niso dostopne v celoti, temveč le deloma, npr.: po poglavjih, uporabimo standard Book Report 2: število uspešno zahtevanih poglavij po mesecih in po naslovih knjig;

 

  • pri poročanju o uporabi zbirk podatkov navajanje po standardu Database Report 1število iskanj (običajno in združevalno iskanje), število klikov na rezultate iskanja in število pregledanih zapisov po mesecih in zbirki.