Naročeni e-viri

Vodnik po e-revijah in e-knjigah. Pridobili smo jih na podlagi mednarodnih načel licenciranja in v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem EIFL.

Kazalo virov


Academic Search Complete

Obdobje naročila: 2001 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Univerza Nova Gorica
 • JRO : Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za narodnostna vprašanja, IZUM, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU
Financiranje:
 • ARRS
 • Člani konzorcija

Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov nekaterih založnikov kot so: Blackwell, Taylor & Francis, Routledge, Springer itn. Med časopisi je tudi nekaj slovenskih: Acta Chimica Slovenica, Acta Geographica Slovenica, Anthropological Notebooks, Slovenian Law Review in druge. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.

Za iskanje po tematiki lahko uporabite iskanje po predmetnih oznakah (seznam uporabljenih predmetnih oznak). Možno je tudi iskanje po citirani literaturi (navedbe sklicev) in brskanje po naslovih časopisov.

Seznam revij na naslovu: https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm 
Seznam drugih virov: https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-other.htm 


Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

Academic Search Elite

Obdobje naročila: 2015 -
Uporabniki:
 • Splošne knjižnice
Financiranje:
 • Ministrstvo za Kulturo : ZBDS

Academic Search Elite sodi med multidisciplinarne zbirke. Namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.

Prinaša 1675 revij s celotnimi besedili, od tega je 984 revij indeksiranih v Web of Science.

Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.  

Seznam revij na naslovu:  https://www.ebscohost.com/titleLists/afh-journals.pdf

Dopolnjevanje: dnevno Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

Academic Search Premier

Obdobje naročila: 2016 -
Uporabniki:
 • JRO : Inštitut za narodnostna vprašanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Urbanistični inštitut, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Financiranje:
 • ARRS
 • Člani konzorcija

Academic Search Premier je namenjen iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.

Prinaša 3379 revij s celotnimi besedili, od tega je 1995 revij indeksiranih v Web of Science.

Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn.
Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.
 
Seznam revij na naslovu:  https://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.htm

Dopolnjevanje: dnevno Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

American Physical Society (APS) Journals

Obdobje naročila: 2003 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : NUK, CTK, Medicinska fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Univerza v Mariboru : UKM, knjižnice tehniških fakultet
 • Univerza Nova Gorica
 • JRO : Institut Jožef Stefan
Financiranje:
 • Člani konzorcija
 • NUK

APS Journals služi za iskanje in branje člankov s področja fizike. Obsega besedila člankov iz osmih znanstvenih časopisov založnika American Physical Society (Physical Review… in Reviews of Modern Physics). Vključen je tudi arhiv časopisov založnika (PROLA), ki za nekatere naslove seže tudi do leta 1893.

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Založnik: American Physical Society

Business Main Edition

Obdobje naročila: 2016 -
Uporabniki:
 • JRO : Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Urbanistični inštitut
Financiranje:
 • ARRS
 • Člani konzorcija

Zbirka Business Main Edition je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij ekonomije, managementa in podjetništva. Pokriva tudi področja bančništva, financ, računovodstva, marketinga, oglaševanja, zavarovalništva, industrije, storitvene dejavnosti, davčne politike, dela, prava, socialne politike, javne uprave, informacijske tehnologije, telekomunikacije itn

Obsega članke iz 730 revij ter vsebine iz druge poslovne in strokovne periodike.

Za iskanje po tematiki, podjetju ali izdelku uporabite vsebinske oznake ("Slovar sopomenk").
Seznam revij: https://www.ebscohost.com/titleLists/bme-journals.pdf

Dopolnjevanje: dnevno Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

Business Source Premier


Uporabniki:
Financiranje:

Zbirka Business Source Premier je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij ekonomije, managementa in podjetništva. Pokriva tudi področja financ, računovodstva, marketinga,  managementa informacijskih sistemov in managementa operacij.

Na voljo so celotna besedila člankov iz več kot 1.100 naslovov poslovne in strokovne periodike.

Za pomoč pri iskanje po tematiki, podjetju ali izdelku lahko uporabite tezaver ("Slovar sopomenk").

Seznam revij: https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-premier
Dopolnjevanje: dnevno 
Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

CINAHL with Full Text

Obdobje naročila: 2004 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : Zdravstvena fakulteta, Medicinska fakulteta (CMK)
 • Univerza v Mariboru : UKM, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Univerza na Primorskem : Fakulteta za vede o zdravju
 • Drugo : Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Drugo : Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Financiranje:
 • Člani konzorcija

CINAHL with Full Text služi za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov s področja zdravstvene nege.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz približno 3.100 znanstvenih in strokovnih časopisov ter besedila člankov iz 600 revij za izdaje od leta 1981 naprej. Za iskanje po tematiki uporabite tezaver "CINAHL Headings".

Jezik: angleščina 

Založnik: EBSCO

Communication & Mass Media Complete (CMMC)

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • Člani konzorcija : NUK (52%), Fakulteta za družbene vede UL (24%), Filozofska fakulteta UL (24%)

Communication & Mass Media Complete služi za iskanje znanstvene literature ter branje člankov s področja komunikologije.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 620 znanstvenih časopisov in besedila člankov iz več kot 500 naslovov časopisov. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject") ali deskriptorje v komunikološkem tezavru (''Communication Thesaurus'').

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Obdobje naročila: 2015 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Univerza Nova Gorica
Financiranje:
 • NUK

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je idealna zbirka, kjer lahko začnete svoje iskanje, ko potrebujete razlago pojmov, biografske podatke itn., saj vsebuje več kot 700 referenčnih del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel itn.

Znotraj zbirke lahko razširite svoje začetno iskanje še na druge zunanje kvalitetne vire (Related Resources) kot so Encyclopedia Britannica (splošna enciklopedija), Oxford Art Online (enciklopedije likovne umetnosti), Oxford Music Online (enciklopedija glasbe), Oxford English Dictionary (slovar), Slovenska biografija, dLib in druge multidisciplinarne zbirke različnih ponudnikov (EBSCOhost, ProQuest itn.).

Tematske strani (Topic Pages) na enem mestu prikažejo določeno vsebino, ki je na voljo tako v Credu kot v drugih virih.

Na voljo so tudi različni pripomočki (Tools) ki omogočajo iskanje definicij pojmov, oseb, slikovnega gradiva, rekov,  itn. Vmesnik omogoča zvočno predvajanje in prevajanje besedil (Google prevodi). Zanimiva je iskalna možnost mind map, ki prikaže rezultate iskanj v obliki miselnih vzorcev (mreža tematsko povezanih pojmov). Celotna besedila posameznih člankov lahko med drugim shranimo tudi v PDF formatu.

Jezik: angleški
Dostopno tudi: Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici
Vir nabavlja: za Konzorcij COSEC NUK

Založnik: Credo Reference

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online)


Uporabniki:
Financiranje:

MGG Online je nemška enciklopedija glasbe. Spletna izdaja enciklopedije nastaja v sodelovanju urednika, priznanega muzikologa, Laurenza Lüttekna, mednarodnega uredniškega odbora spoštovanih muzikologov in avtorjev z vsega sveta, ki neprestano posodabljajo vsebine. Vključuje celotno vsebino druge izdaje Die Musik in Geschichte und Gegenwart z vsemi posodobitvami, kar pomeni več kot 19.000 prispevkov, ki jih je napisalo 3.500 avtorjev in ki pokrivajo vsa področja raziskovanja glasbe. Iskalna orodja vira dopolnjujejo samodejni prevajalnik, možnosti ustvarjanja lastnih opomb, povezave na sorodne vsebine v RILM abstracts of music literature in odzivna zasnova uporabniškega vmesnika, ki odlično deluje tudi na mobilnih napravah.

Založnik: RILM

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Obdobje naročila: 2011 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOHost,  vsebuje več kot 141.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike. Večino knjig si je možno tudi izposoditi (navodila) na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni. Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov. Le manjši del, približno 370 knjig, ki so bile kupljene po izboru knjižnic UL v trajno last, pa lahko sočasno uporablja le en uporabnik. Zbirka je tudi popolnoma integrirana v mEga iskalnik NUK.

Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. Znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed, na voljo je tudi angleško-angleški slovar.

Jezik: angleščina

Zbirko nabavlja: Narodna in univerzitetna knjižnica

Trajni nakup 370 knjig pa so opravile: CEK EF, CMK MF, CTK, ODKJG FDV, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, NUK ter Pedagoška fakulteta.

Založnik: EBSCO

eBook Public Library Collection (EBSCOhost)

Obdobje naročila: 2013 -
Uporabniki:
 • Splošne knjižnice
Financiranje:

Zbirka eBook Public Library Collection EBSCOHost vsebuje več kot 40.000 e-knjig, ki so izbrane posebej za uporabnike splošnih knjižnic. Referenčne knjige s področja medicine, zdravja ali gospodinjenja in urejanja doma ter najbolj brani romani in druge zgodbe so namenjene odraslim, mladini in otrokom.

Širok nabor področij pokriva leposlovje, učbenike za osebno rast, rekreacijo, preživljanje prostega časa, ročnih spretnosti, potovanj, gospodinjstva, financ in različnih hobijev.

Večino knjig si je možno tudi izposoditi na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni. Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov. 
Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. Znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed, na voljo je tudi angleško-angleški slovar.
Jezik: angleščina
 

 

Založnik: EBSCO

Emerald Management 175 & Emerald Engineering

Obdobje naročila: 2002 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • JRO : Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za narodnostna vprašanja, IZUM, Onkološki inštitut Ljubljana
Financiranje:
 • ARRS
 • Člani konzorcija

Emerald Management 175 je namenjen iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega celotna besedila člankov iz 175 znanstvenih časopisov od leta 1994 dalje in bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 300 znanstvenih časopisov s področja managementa. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.

Seznam časopisov 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/first/listings.htm#175

V trajno last je NUK pridobili Emeraldove arhive revij s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti. 

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Založnik: Emerald

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

Obdobje naročila: 2008 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami itn.

Poleg tega pa vsebuje še Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij (npr. Titanik, profili 300 pomembnih žena, Nobelovi nagrajenci itn.), 4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno primerjati.

Posamezne članke iz enciklopedije je možno dopolniti z dodatnimi vsebinami (npr. s 750 članki ponudnikov EBSCOHost in ProQuest, s povezavami (6.000) na recenzirane spletne strani, z dodatnimi iskanji v spletu itn.).

Uporabniki si lahko znotraj enciklopedije ustvarijo svoj delovni prostor, ki jim omogoča prilagajanje vsebin lastni potrebam. Lahko komentirajo vsebine, predlagajo dopolnitve ali spremembe vsebin.

Iskanje je možno po ključnih besedah. Možno je tudi pregledovanje po ključnih besedah (The Index), po abecedi gesel (A-Z Browse) in tematskih področjih in podpodročjih (By Subject).

Jezik: angleščina

Navodila za uporabo (PDF, 2MB). Navodila so v angleškem jeziku.

Založnik: Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Britannica Online Public Library Edition

Obdobje naročila: 2012 -
Uporabniki:
 • Splošne knjižnice : Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Mariborska knjižnica Maribor, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Financiranje:
 • Splošne knjižnice

Encyclopedia Britannica Online Public Library Edition prinaša povsem enake vsebine kot Britannica Academic Edition, le da je v tej različici razdeljena po starostnih skupinah uporabnikov in oblikovana za uporabnike splošnih knjižnic. Rezultati iskanj se pregledno delijo na akademsko, študentsko/dijaško in otroško skupino. Vsaka od skupin prinaša starosti prilagojene razlage gesel in slikovna gradiva ter didaktične pripomočke, ki spodbujajo raziskovanje in pri mlajših uporabnikih tudi učenje angleškega jezika.

Založnik: Encyclopedia Britannica

Encyclopedia of Library and Information Sciences

Obdobje naročila: 2010 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Encyclopedia of Library and Information Sciences je že 3. izdaja (1. izd. in 2. izd.) dobro poznane in uveljavljene enciklopedije s področja knjižničarstva in informacijske znanosti, pa tudi arhivistike, muzeologije, založništva, informatike itn. Enciklopedija vsebuje 565 gesel, od tega jih je bilo več kot 400 napisanih popolnoma na novo. Vsebinski sklopi, ki jih pokriva enciklopedija so naslednji: discipline in stroke v okviru bibliotekarstva in informacijskih znanosti; teorije in modeli; raziskovalna področja; inštitucije; sistemi in omrežja; dokumenti in publikacije; dejavnosti in storitve po strokah; uporabniki; nacionalne inštitucije; zgodovina. Gesla, ki obravnavajo podobno tematiko, so povezana preko povezovalnega članka Topical Table of Contents. Vsa gesla so opremljena s številnimi citati člankov. Celotna besedila nekaterih citiranih člankov so prosto dostopna na spletu, druga pa so preko OpenURL povezovalnika dostopna v zbirkah člankov različnih ponudnikov, kot so: JSTOR, EMERALD, EBSCO, ScienceDirect, Springer itn.

Elektronska enciklopedija je dostopna na platformi InformaWorld (založnika Taylor & Francis). Urejena je po abecedi gesel. Gesla pa se lahko razvrščajo tudi po abecedi avtorjev člankov in datumu objave. Iskanje je možno po celotnem besedilu, ali pa po geslu, avtorju itn. Rezultati iskanja pa so razvrščeni glede na ustreznost.
Prikaz člankov je možen v HTML in PDF formatu. Reference o člankih je možno dodajati na seznam izbranih člankov ali pa neposredno izvažati v nekatera orodja za upravljanje referenc (ProCite, EndNote, RefManager, RefWorks) oz. neposreden prikaz referenc v nekaterih formatih citiranja (MLA, APA itn.).

Jezik: angleški

Založnik: Taylor & Francis

Gale Reference Complete


Uporabniki:
Financiranje:

Gale Reference Complete je multidisciplinarna zbirka primarnih in sekundarnih virov referenčnega gradiva, serijskih publikacij, literarne kritike in raziskovalnih virov ter celotnih besedil literarnih del in virov za raziskovanje zgodovine.

Obsežna zbirka virov med drugim vključuje tudi iskanje (in brskanje po disciplinah) več kot 90 milijonov člankov iz kvalitetnih znanstvenih in strokovnih revij v Academic OneFile; digitalne zbirke dokumentov za raziskovanje različnih tem od srednjega veka do politične zgodovine 20. stoletja, 149.000 biografskih zapisov znotraj Contemporary Authors, kritične literarne eseje, referenčne e-knjige, obsežen izbor literarnih komentarjev, gradivo o 130.000 avtorjih v Literature Resource Center ter skoraj 200 milijonov člankov iz dnevnih časopisov, dostop do več kot 150.000 pesmi in drugih literarnih del v LitFinder ipd.

Poleg običajnega iskalnika je ponekod na voljo tudi iskalnik tem, publikacij, oseb, prikaz najpogostejših iskanj, brskalnik po disciplinah in tematski vodnik. Nekateri posamezni viri imajo vmesnik v slovenskem jeziku.

Založnik: Gale

Grove Art Online/Oxford Art Online

Obdobje naročila: 2003 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : 5 simultanih uporabnikov
 • Univerza v Mariboru
Financiranje:
 • Člani konzorcija

The Grove Dictionary of Art je temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umentosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje itn. Obsega preko 45 000 člankov (22 000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn. itn. Vključuje 40 000 slik (povezava "diagrams" pri članku), ter še dodatnih 100 000 slik iz Bridgeman Art Library, največje elektronske zbirke slik na svetu. Članki so dopolnjeni s skupaj 500 000 bibliografskimi referencami za nadaljne poglobljeno raziskovanje ter s povezavami do izbranih spletnih mest (1000).

GroveArt skupaj nabavljajo Akademija za likovno umetnost, Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za umetnostno zgodovino FF, Pedagoška fakulteta in NUK.

Navodila za uporabo (PDF, 1MB). Navodila so v anngleškem jeziku.

Prikaz uporabe Grove Art Online (v angleškem jeziku)

Založnik: Oxford University Press

Grove Music Online/Oxford Music Online

Obdobje naročila: 2003 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : 5 simultanih uporabnikov
 • Univerza v Mariboru
Financiranje:
 • NUK

Grove Music Online je temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh. Vsebuje pregledne članke o vseh tematikah z glasbenega področja. Članki so opremljeni z bibliografijo kot napotkom za nadaljne branje, vključujejo lahko tudi ilustracije, zvočne posnetke in povezave na zanimiva spletna mesta. Obsega preko 50.000  člankov in preko 30.000 biografij.

Navodila za uporabo (PDF, 650KB). Navodila so v angleškem jeziku.

Prikaz uporabe Grove Music Online (v angleškem jeziku)

Založnik: Oxford University Press

Keesing’s World News Archive

Obdobje naročila: 2009 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Keesing’s World News Archive vsebuje več kot 114.000 celotnih besedil preglednih člankov, ki so narejeni na osnovi dnevnih novic z vsega sveta. Članki pokrivajo svetovne dogodke, pomembne dogodke v posameznih državah in mednarodnih organizacijah od leta 1931 dalje. Tako so zajeti politični dogodki, osnovni statistični podatki o državah, rezultati volitev, celoletni povzetki dogajanj, biografski podatki o politikih, mednarodni odnosi, vojaški spopadi, aktivnosti mednarodnih organizacij, naravne in druge nesreče, znanstveni dosežki itn.

Iskanje je možno po celotnih besedilih. 

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina
Vir naroča: Narodna in univerzitetna knjižnica

Založnik: Keesing's Worldwide

Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur - KLG

Obdobje naročila: 2011 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

KLG je temeljno referenčno delo za študij sodobne nemškojezične književnosti. Leksikon obsega članke o več kot 750 avtorjih. Leksikon vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu. Članek obsega kratek življenjepis (Biogramm), seznam literarnih nagrad, zatem obsežnejši esej, ki analizira in interpretira avtorjevo delo, sledi bibliografija objav v knjigah, zbornikih in revijah, seznam prevodov v nemščino (avtor kot prevajalec), seznam praizvedb gledaliških in radijskih del, scenarijev, kabaretov, zvočnih posnetkov (kasete, cedeji, gramofonske plošče) in intervjujev ter seznam literature o avtorju. Po vseh teh poljih je možno tudi iskati.
Jezik: nemščina

Založnik: edition text+kritik

Library Literature & Information Science Full Text

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Library Literature & Information Science Full Text je namenjena za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva itn. Obsega bibliografske podatke o člankih iz 400 časopisov, poglavjih iz knjig in prispevkih z znanstvenih srečanj od leta 1980 dalje in besedila člankov iz več kot 170 časopisov. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake iz Slovarja sopomenk.
Seznam časopisov: http://www.ebscohost.com/academic/library-literature-information-science-full-text
Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: četrtletno

Založnik: H. W. Wilson

Založnik: EBSCO

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika, fonetika, literarna teorija, psiholingvistika, semantika, semiologija itn.
Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 1500 znanstvenih časopisov, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.

Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali klasifikacijo.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Založnik: Cambridge Scientific Abstracts

Založnik: ProQuest

LISA (Library and Information Science Abstracts)

Obdobje naročila: 2006 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

LISA služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva itn.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 440 časopisov, prispevkih z znanstvenih srečanj in neobjavljenih raziskovalnih poročilih (CRLIS - Current Research in Lib. & Inf. Science) od leta 1969 dalje.
Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje.
Dopolnjevanje: dvotedensko
Jezik: angleščina

Založnik: ProQuest

Literature Resource Center

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • Ministrstvo za Kulturo

Literature Resource Center služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov.

Vključuje MLA International Bibliography, ki obsega bibliografske podatke o člankih iz 6500 znanstvenih časopisih, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah in knjižnih zbirkah od leta 1926 dalje.

LRC obsega besedila člankov iz več kot 450 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del, nekaj je navedenih v nadaljevanju.

Contemporary Authors obsega informacije o približno 145 000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA.

Contemporary Literary Criticism obsega izbor kritik, ocen ipd. sodobnih literatov (tudi scenaristov), bibliografijo avtorjevih del in literaturo o avtorju.

Dictionary of Literary Biography obsega kritične biografske eseje o literatih in bibliografijo avtorjevih del.

Vključeni so tudi eseji iz drugih publikacij založbe Gale:  Contemporary Literary Criticism, Twentieth-Century Criticism, Nineteen-Century Literature Criticism, Poetry Criticism, Short Story Criticism and Children's Literature Review, Drama Criticism, Shakespearian Criticism, Classical and Medieval Literature Criticism itn.

Jezik: angleščina

 

Založnik: Gale

MLA International Bibliography

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • Ministrstvo za Kulturo

MLA International Bibliography je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja: literarna teorija in kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, posamezni jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika itn.
Obsega bibliografske podatke o člankih iz 4400 časopisov, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah in knjižnih zbirkah od leta 1921 dalje.
Za iskanje po tematiki uporabite tezaver z deskriptorji.

Seznam časopisov: MLA Directory of Periodicals

Dopolnjevanje: desetkrat letno

Jezik: angleščina

Založnik: Modern Language Association

 

Založnik: Gale

Naxos Music Library

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Naxos Music Library je servis, ki omogoča poslušanje predvsem klasične glasbe - orkestralne, vokalne, oper itn., pa tudi zabavne, jazz in etno glasbe. Servis prinaša preko 1.700.000 posnetkov, ekvivalent 115.000 glasbenih cedejev. Poleg samih posnetkov servis obsega tudi krajše sestavke o delu in življenju večine skladateljev in izvajalcev.
Posamični cedeji so razvrščeni po zvrsti glasbe in podrobnejši kategoriji, posamične posnetke pa lahko poiščete ("Advanced search") po enem ali kombinaciji več kriterijev: naslovu cedeja ali skladbe, skladatelju, obdobju, glasbilu, izvajalcu itn.

Za poslušanje posnetkov potrebujete program Media Player 9.0. Kvaliteta zvoka je odvisna od prepustnosti vaše mrežne povezave: za kvaliteto zvoka, ki je blizu kvaliteti posnetka na cedeju ("near CD") potrebujete prepustnost vsaj 64 Kb/s, za nižjo kvaliteto ("FM") pa vsaj 20 Kb/s. Posnetkov ni dovoljeno shranjevati.

Jezik: angleščina

Založnik: Naxos Digital Services

Naxos Music Library Jazz

Obdobje naročila: 2008 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Naxos Music Library Jazz je servis, ki omogoča pretočno poslušanje jazz glasbe. Servis razpolaga z več kot 100.000 posnetki z več kot 9.000 glasbenih cedejev. Posamični cedeji so razvrščeni po abecedi izvajalcev, posamične posnetke pa lahko poiščete ("Advanced search") po enem ali kombinaciji več kriterijev: naslovu cedeja ali skladbe, izvajalcu in/ali kataloški številki.

Za poslušanje posnetkov potrebujete program Media Player 9.0 ali 10. Kvaliteta zvoka je odvisna od prepustnosti vaše mrežne povezave: za kvaliteto zvoka, ki je blizu kvaliteti posnetka na cedeju ("near CD") potrebujete prepustnost vsaj 64 Kb/s, za nižjo kvaliteto ("FM") pa vsaj 20 Kb/s. Posnetkov ni dovoljeno shranjevati.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Založnik: Naxos Digital Services

Naxos Music Library World


Uporabniki:
Financiranje:

Naxos Music Library World je servis, ki omogoča poslušanje glasbe sveta (world music). Na voljo je več kot 105.000 posnetkov (več kot 32.000 glasbenikov), ki ponujajo raznovrstni razpon od legendarnih zgodovinskih glasbenih izvedb do sodobne glasbe sveta. Posnetki prihajajo iz več kot 150 držav. Servis ponuja tudi dostop do celotnega kataloga Smithsonian Folkways, neprofitne založbe Inštituta Smithsonian, ki skrbi za dokumentiranje, ohranjanje in širjenje glasbe v podporo kulturni in glasbeni raznolikosti po vsem svetu.

Naslovi cedejev so razvrščeni po abecedi, za iskanje avtorjev, posnetkov in cedejev pa lahko uporabite tudi iskalnik po ključnih besedah oz. napredno iskanje (Advanced search), ki omogoča iskanje po različnih kriterijih. Za poslušanje glasbe Naxos Music Library World uporablja HTML5 predvajalnik. Posnetkov ni dovoljeno shranjevati.

Dopolnjevanje: tedensko

Jezik: angleščina

Založnik: Naxos Digital Services

Naxos Video Library

Obdobje naročila: 2010 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Zbirka vsebuje več kot 2575 celotnih video posnetkov koncertov klasične glasbe, oper, baletov in dokumentarnih filmov priznanih založb (Arthaus Music, Dacapo, Dynamics, EuroArts, Ondine, Opus Arte, Medici Arts, Naxos in TDK). Nastopajo svetovno znani orkestri in izvajalci kot so Berlinski in Dunajski filharmoniki, Pavarotti, Domingo, Bernstain, Abbado in mnogi drugi. Zbirka se tekoče dopolnjuje z novimi posnetki. 

Značilnosti:

 • neposreden prikaz video posnetkov tako standardne kot visoke resolucije;
 • uporabniku je omogočeno izbiranje priljubljenih delov video posnetka in oblikovanje individualnega predvajalnega seznama;
 • možnost dostopa do vnaprej oblikovanih delov video posnetkov, posameznih arij in prizorov;
 • podnaslovi v 5 različnih jezikih;
 • možnost sledenja video posnetku z istočasnim predvajanjem celotnega teksta libreta;
 • možnost naprednega iskanja in iskanja po kategorijah, vlogah, skladatelju, izvajalcu, producentih, osebju, prizorišču ali festivalu;
 • zbirka je združljiva z PC in Mac računalniki;
 • video posnetki se predvajajo s pomočjo Adobe Flash predvajalnika (pri 700Kbps ali 2Mbps). Najnovejšo verzijo predvajalnika Adobe Flash dobite na http://get.adobe.com/flashplayer/


Dostop: Sočasni dostop za 5 uporabnikov hkrati.

Založnik: Naxos Digital Services

OECD iLibrary

Obdobje naročila: 2009 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj od leta 1998 naprej. Tako je na voljo več kot 10.100 e-knjig, 3.800 člankov, poročil, časopisov itn. Poleg tega pa omogoča še pregledovanje statističnih zbirk podatkov OECD in zbirk Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD DevelopmentCentre, PISA (Programme for International Student Assessment) in International Transport Forum (ITF).
Publikacije in zbirke statističnih podatkov OECD pokrivajo ekonomska in socialna področja 34 članic OECD, pa tudi nečlanic (Kitajska, Indija, države Južne Amerike, Rusija itn.) Ta področja so: bančništvo, davki, energetika, izobraževanje, kmetijstvo in pridelava hrane, makroekonomija, migracije, neposredna vlaganja, okolje in trajnostni razvoj, trgovina, razvoj, znanost in raziskovanje, socialni izdatki, telekomunikacije, zavarovalništvo, zaposlovanje, zdravstvo itn.

Jezik: angleščina, francoščina, povzetki tudi v drugih jezikih

Založnik: OECD

Oxford English Dictionary Online

Obdobje naročila: 2002 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • Člani konzorcija

Elektronska oblika Oxford English Dictionary (tretja izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 600 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itn. Zahtevno iskanje omogoča uporabo različnih kriterijev, operatorjev in omejitev itn.

Založnik: Oxford University Press

Oxford Journals Online

Obdobje naročila: 2009 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Zbirka Oxford Journals Online je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz več kot 300 kakovostnih revij založnika Oxford University Press. Pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. Revije so tekoče dostopne od leta 1996 oziroma kasneje, če so začele izhajati po tem letu.
 

Jezik: angleščina
Vir naroča: Narodna in univerzitetna knjižnica

Založnik: Oxford University Press

Papersinvited

Obdobje naročila: 2004 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:

Papersinvited služi za iskanje najav znanstvenih srečanj: konferenc, kongresov, simpozijev itn. Podatki obsegajo naslov srečanja, lokacijo, datum, jezik, organizatorja, temo, spletno mesto itn. Najave lahko pregledujete po datumih ali po področjih, možno pa je tudi iskanje po različnih kriterijih: naslov, področje, država, datum itn. Preko osebne prijave si lahko sestavite lasten koledar in planer ter nastavite obveščanje po elektronski pošti. Osebna prijava je omogočena samo študentom in osebju Univerze v Ljubljani. Elektronski naslov se mora končati z domeno "uni-lj.si".

Jezik: angleščina

Založnik: Cambridge Scientific Abstracts

Press Reader

Obdobje naročila: 2009 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Zbirka Press Reader (prej Library Press Display) prinaša tekoče izdaje več kot 6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. Skupaj več kot  100 držav in več kot 60 jezikov. Med njimi so na voljo naslovi številnih resnih časnikov kot: Dnevnik, Večer, Nedeljski dnevnik (Slovenija), The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent (Velika Britanija), Corriere della Sera, Il Sole 24 ore (Italija), Le Figaro, Le Monde (Francija), Die Presse, Der Standard, Kleine Zeitung Karnten (Avstrija), The Washington Post, USA Today (ZDA), Večernji list (Hrvaška) in številni drugi. Na voljo je tudi veliko število popularnih revij (magazinov) kot npr. Newsweek, iPad&iPhone user Mac Format, Procycling, Top Gear, Science Illustrated, Auto Bild itn.

Časnike in revije lahko prebirate na osebnih računalnikih, kjer pregledujete publikacije po državah, jezikih,  tipu publikacij (časniki, revije) po kategorijah. Izpostavljeni so naj bolj brani časniki oziroma revije. Vmesnik omogoča tudi osnovno in napredno iskanje. V naprednem iskanju se iskane besede lahko omeji na:  časnike oz. revije iz posameznih držav ali na posamezne jezike , naslove in/ali celotna besedila prispevkov iz časnikov,  določen datum ali razpon datumov in avtorja prispevkov. 

Posebno bralno izkušnjo pa prinaša aplikacija PressReader, ki omogoča branje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih z različnimi operacijskimi sistemi (iOS, Android, Windows, Blackberry, Amazon). V prostorih NUK si lahko preko brezžičnih omrežij EDUROM, LIBROAM in NUK (navodila za prijavo)  naložite časnike ali revije po lastni izbiri in jih prebirate kasneje kjerkoli, tudi izven prostorov NUK.

S prijavo v PressReader (lahko z uporabniškimi  imeni FaceBook, Twiter, Google + ali preprosto naredite nov profil s svojim elektronskim poštnim naslovom), pa si lahko do sedem dni nalagate časopise brez obiska NUK. Prispevke lahko všečkate, komentirate ... Lahko si pripravite opomnike, ki vas bodo obveščali o novih izdajah ali novo dodanih temah, ki vas zanimajo.

Navodila, kako si naložite časnik ali revijo so na voljo na tej povezavi http://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/zgibanke/Navodila za LPD.pdf.

Na voljo je tudi 90 dnevni arhiv velike večine časnikov in revij.

Dopolnjevanje: Dnevno

Jezik: Več kot 60 jezikov

Ogled funkcionalnosti aplikacije PressReader

Založnik: NewspaperDirect, Inc.

PsycArticles

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : NUK, Filozofska fakulteta/Oddelek za psihologijo, Fakulteta za družbene vede
 • Univerza v Mariboru : UKM, Filozofska fakulteta, Fakulteta za varnostne vede
Financiranje:
 • Ministrstvo za Kulturo
 • Člani konzorcija

PsycArticles je zbirka, namenjena iskanju in branju člankov s področja psihologije. Obsega članke, recenzije in druge objave iz uglednih znanstvenih časopisov založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.

Zelo dobro je pokrito tudi starejše gradivo - skoraj vse publikacije American Psychological Association so na voljo od prve številke naprej. Za klasifikacijo gradiva se uporablja Thesaurus of Psychological Index Terms, ki nastaja pri American Psychological Association.

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Vir nabavljajo Pedagoška fakulteta, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in NUK.

Založnik: American Psychological Associaton

PsycINFO

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani : NUK, Filozofska fakulteta/Oddelek za psihologijo, Fakulteta za družbene vede
Financiranje:
 • Ministrstvo za Kulturo
 • Člani konzorcija

PsycINFO je zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja psihologije: zgodovina in smeri psihologije; psihometrija, statistika in metodologija; eksperimentalna psihologija; nevropsihologija; komunikacijski sistemi; razvojna psihologija; družbeni procesi; socialna psiholgija; psihologija osebnosti; psihoanaliza; telesne in duševne motnje; prevencija in terapija; klinična psihologija; pedagoška psihologija; psihologija dela; psihologija športa; psihologija potrošnika; ekološka psihologija; umetna inteligenca itn. Posega pa tudi na sorodna področja: humanistika, management, marketing, oglaševanje, kriminologija, lingvistika, obramboslovje, socialno delo itn.

Obsega bibliografske opise z abstrakti o člankih iz 2000 znanstvenih časopisov, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, prispevkih s konferenc in tehničnih poročilih od leta 1806 dalje oz. kasneje.
Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje, ključne fraze ali klasifikacijo. Iskanje lahko omejite tudi na določeno starostno skupino, tip empirične študije itn. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi.
Navodila za iskanje, klasifikacija in seznam časopisov na naslovu http://www.apa.org/psycinfo

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Dostop do zbirke omogočata Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in NUK.

Založnik: American Psychological Associaton

RILM Music Encyclopedias


Uporabniki:
Financiranje:

RILM Music Encyclopedias je zbirka celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe. Trenutno vključuje več kot 40 naslovov (od 1775 do danes), vsako leto pa se priključijo novi. Vključuje več kot 260.000 geselskih člankov. Gre za svetovni vir, namenjen vsem raziskovalnim potrebam mednarodne glasbene skupnosti. Poleg širšega področja glasbe pokriva tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel. Prispevki so na voljo v angleškem in tudi v nekaterih drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem idr.).

Vključuje tudi Biographical Dictionary of Afro-American and African Music, Biographical Dictionary of Russian/Soviet Composers, Das Gothic- und Dark Wave Lexikon, Encyclopedia of the Blues, International Encyclopedia of Women Composers, Biographical Dictionary of Musicians, Handwörterbuch musikalischer Terminologie, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Eitner) idr. Seznam publikacij v RILM Music Encyclopedias je na spletni strani http://www.rilm.org/encyclopedias/.

Založnik: RILM

SAGE Journals Online

Obdobje naročila: 2005 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • JRO : Inštitut za narodnostna vprašanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU
Financiranje:
 • ARRS
 • Člani konzorcija

 

Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz 824 časopisov od leta 1999 dalje.

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina
Zbirko naroča: Konzorcij COSEC.

Založnik: Sage

SocINDEX with Full Text

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • Člani konzorcija : NUK (52%), Fakulteta za družbene vede (24%), Filozofska fakulteta (24%)

SocINDEX with Full Text pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter ter sorodnih študijskih področij. Vsebine v zbirki so opremljene s predmetnimi oznakami sociološkega tezavra, ki ga oblikuje skupina strokovnjakov in leksikografov.

SocINDEX with Full Text ponuja poleg 900 naslovov s celotnim besedilom tudi povzetke iz več kot 1.500 temeljnih revij ki segajo vse do leta 1895. Zbirko zaokrožujejo še monografije, prispevki s konferenc in druga neperiodika. Na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih.

Jezik: angleščina

Založnik: EBSCO

Sociological Abstracts

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije in sorodnih disciplin s področja družbenih in vedenjskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov iz skoraj 2500 revij, poleg tega pa tudi informacje o prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. Podatki segajo vse do leta 1952 in vključujejo tudi zapise, objavljene v tiskani izdaji Sociological Abstracts.

Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje, indeksne fraze ali klasifikacijo. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi.

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Založnik: Sociological Abstracts

Tax-Fin-Lex

Obdobje naročila: 2008 -
Uporabniki:
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Splošne knjižnice
Financiranje:
 • Člani konzorcija

Slovenski portal TAX-FIN-LEX omogoča iskanje in branje dokumentov z davčnega, finančnega in pravnega področja. Davčni del prinaša mnenja in članke davčnih svetovalcev, pojasnila DURS, različne obrazce in povezljivost na pravno podlago. Računovodsko-finančni del prinaša nasvete, članke, obrazce in vzorce za računovodje in finančnike. Pravni del pa vsebuje veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, odločbe sodišč, vzorce pogodb, tožb, vlog itn.

S pomočjo časovnice je omogočen vpogled v zgodovino vsakega predpisa in zakona, hkrati pa so na voljo vse različice čistopisov spremenjenih zakonov. Vsi trije deli so medsebojno smiselno povezani.

Jezik: slovenski
 
Vir nabavlja: Narodna in univerzitetna knjižnica

Založnik: Tax-Fin-Lex

Ulrich's Periodicals Directory

Obdobje naročila: 2007 -
Uporabniki:
 • Univerza v Ljubljani
Financiranje:
 • NUK

Ulrichsweb služi za iskanje podatkov o serijskih publikacijah. Obsega podatke o več kot 300 000 serijskih publikacijah z vsega sveta: časopisih, časnikih, revijah, letopisih itn. Podatki zajemajo naslov, ISSN, začetek in pogostost izhajanja, tip, recenziranost, jezik, državo, ceno, vsebinsko področje (tudi po klasifikaciji LC in Deweyu), CODEN, naklado, urednika, občinstvo, opis in zgodovino naslova. Poleg tega so vključeni tudi podatki o različnih medijih (npr. mikrofiš), če je naslov v elektronski obliki, dobite podatke o URL naslova in različnih ponudnikih. Našteti so sekundarni viri - podatkovne zbirke (""Abstracting & Indexing Services""), ki popisujejo (""indeksirajo"") članke nekega naslova, prav tako servisi, kjer lahko naročite dostavo člankov. Dobite lahko tudi kontaktne informacije o založniku, za naročila in urejanje avtorskih pravic. Za določen del naslovov pa si lahko pogledate tudi recenzije.

Za iskanje so na razpolago zgoraj omenjeni kriteriji, ki jih lahko kombinirate z logičnimi operatorji. Najdene zadetke lahko sortirate, zatem pa natisnete, shranite ali pošljete po e-pošti.

Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: tedensko

Založnik: ProQuest