Konzorcij COSEC

Strateške prednosti za člane COSEC

S konzorcijem COSEC prinašamo koristi naslednjim prebivalcem Slovenije:

 • 72.842 študentom, raziskovalcem in zaposlenim na univerzah in v javnih raziskovalnih zavodih (JRO);
 • 494.624 članom splošnih in specialnih knjižnic s področja kulture.

                       

Članom splošnih knjižnic zagotavljamo dostop do:

 • 7.700 e-revij
 • 40.000 e-knjig in
 • 5 besedilnih zbirk

Članom Univerze v Ljubljani zagotavljamo dostop do:

 • 146.247 e-knjig
 • 13.561 e-revij
 • 10.300 zvočnih zapisov
 • 350 video zapisov
 • 10 besedilnih zbirk

Članom Univerze v Mariboru zagotavljamo dostop do:

 • 11.843 e-revij
 • 4 besedilnih zbirk

Članom Univerze na Primorskem zagotavljamo dostop do:

 • 8.035 e-revij
 • 2 besedilnih zbirk

Članom Univerze v Novi Gorici zagotavljamo dostop do:

 • 7.345 e-revij
 • 1 besedilne zbirke

Članom Javnih raziskovalnih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 8.151 e-revij

Letne naročnine na elektronsko literaturo zagotavljamo s sredstvi Ministrstva za kulturo, Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ZBDS, NUK in članov konzorcija.