Odprti dostop

Preprečevanje dvojnega plačevanja

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 upravljalcem konzorcijev nalaga doseganje ekonomičnosti na področju stroškov objav odprto dostopnih publikacij in minimaliziranje začasnih nedostopnosti (embargov).

V skladu s tem si COSEC prizadeva doseči najugodnejše cene stroškov objav odprtih recenziranih člankov (Article Processing Charges, APC) v odprto dostopnih in hibridnih znanstvenih revijah ter stroškov odprto dostopnih znanstvenih monografij.

Samo v letu 2016: Objave v odprto dostopnih znanstvenih revijah založnika Taylor and Francis za samo 250 USD.

Slovenskim raziskovalcem z letom 2016 ponujamo možnost objav v 66 odprto dostopnih znanstvenih revijah založnika Taylor and Francis z znižanim APC (250 USD). To pomeni kar 88% prihranek.

Več o tem: http://authorservices.taylorandfrancis.com/eifl-open-access-agreement/

Seznam revij z nižanim APC: http://explore.tandfonline.com/page/gen/eifl/tandf

 

Priporočamo tudi: