Za založnike

 Skupno pridobivanje e-vsebin s članicami EIFL

COSEC je član mednarodnega konzorcija EIFL. Zato pri nabavi informacijskih virov dajemo prednost tistim virom, ki jih pridobivamo skupaj s članicami EIFL in tistim, ki jih predlaga največ slovenskih knjižnic.

Pri pridobivanju in upravljanju licenčnih digitalni vsebin naše delo usmerjajo Smernice licenciranja.

 Poročanje o uporabi e-virov

Za evalvacijo e-virov uporabljamo mednarodni protokol COUNTER, ki zahteva:

  • pri poročanju o uporabi e-revij navajanje po standardu Journal Report 1: število uspešno pregledanih člankov po mesecih in po naslovih revij;
  • pri poročanju o uporabi e-knjig navajanje po standardu Book Report 1: število uspešno zahtevanih naslovov po mesecih in po naslovih knjig; Kadar knjige v celoti niso na voljo temveč po sekcijah ali poglavjih, uporabimo Book Report 2: število uspešno zahtevanih poglavij po mesecih in po naslovih knjig;
  • pri poročanju o uporabi zbirk podatkov navajanje po standardu Database Report 1število iskanj (običajno in združevalno iskanje), število klikov na rezultate iskanja in število pregledanih zapisov po mesecih in zbirki.

 Člani v številkah

Javne univerze

Študentje, visokošolski učitelji, raziskovalci

%

Univerza v Ljubljani

43.623

66 %

Univerza v Mariboru

15.950

24 %

Univerza na Primorskem

5.617

           9 %

Univerza v Novi   Gorici

605

           1 %

 

JRO - javne raziskovalne organizacije

Raziskovalci

IZUM

100

Kemijski inštitut

163

Inštitut za ekonomska raziskovanja

17

Inštitut za narodnostna vprašanja

15

Onkološki inštitut Ljubljana

171

Pedagoški inštitut

33

Urbanistični inštitut

22

ZRC SAZU

250

 

Osrednje območne knjižnice

Člani

Osrednja knjižnica Celje

72.324

Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto

45.651

Mestna knjižnica Kranj

48.347

Goriška knjižnica Franceta Bevka

35.115

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

19.526

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

37.258

Mestna knjižnica Ljubljana

147.587

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

26.901

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

15.618

Mariborska knjižnica

46.297