Business Source Elite


Objavljeno: 4. januar 2016

Prinaša 557 recenziranih znanstvenih naslovov. Med njimi najbolj citirane revije s področja managementa in marketinga in tiste naslove, ki so jih naši raziskovalci v preteklih letih največ uporabljali. Vseh revij s celotnimi besedili je 1108. Več na : https://www.ebscohost.com/academic/business-source-elite

Na podlagi analiz o uporabi e-revij, faktorjev vpliva in objav slovenskih avtorjev ter ob finančnem dejstvu, ki je nastal zaradi negativne tečajne razlike med USD in EUR, smo se člani konzorcija namreč odločili za zamenjavo poslovne vsebine. Namesto do sedaj dostopne zbirke Business Source Premier tako z 2016 ponujamo dostop do nekoliko spremenjenih, a še vedno elitnih znanstvenih prispevkov v zbirki Business Source Elite. 

Vsebino omogoča ARRS in člani konzorcija COSEC: vse štiri javne univerze in javni raziskovalni zavodi v Sloveniji.