Novo spletno mesto za splošne knjižnice in e-vir Medline

Objavljeno: 14. maj 2020

V okviru spletnga mesta COSEC smo pripravili informativni pregled e-virov v splošnih knjižnicah: https://cosec.nuk.uni-lj.si/e-viri-v-splosnih-knjiznicah. Stran je namenjena različnim deležnikom, ki pogosto iščejo hitre in pregledne informacij o sodelovanju med slovenskimi splošnimi knjižnicami in konzorcijem COSEC.

Obveščamo vas tudi, da zbirka Medline (EBSCO) ni več dostopna v splošnih knjižnicah. Priporočamo, da vaše uporabnike usmerite h kakovostni prostodostopni alternativi PubMed.