Taylor & Francis na voljo desetim institucijam

Objavljeno: 29. september 2020

 

Z založnikom Taylor & Francis smo dogovorili pogodbo za leto 2020.


 

Pogodba vključuje dostop do treh zbirk:

 • Science & Technology Library (S&T Library):
  • 535 revij s področja naravoslovnih znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika).
 • Social Science & Humanities Library (SSH Library):
  • 1.473 revij s področja družbenih ved in humanistike (antropologija, arheologija, umetnost, ekonomija, pravo, izobraževanje, geografija, knjižničarstvo, informacijska znanost, kultorologija, komunikologija, socialno delo, politologija, mednarodni odnosi, psihologija, sociologija, turistika, šport, varnostne študije).
 • Medical Library (MED Library):
  • 201 revij s področja medicine (javno zdravje, klinična psihiatrija, nevroznanost, splošna medicina, zobozdravstvo, farmacija, toksikologija).
Institucije S&T Library SSH Library MED Library

Univeza v Ljubljani

DA DA DA

Univerza v Mariboru

DA DA DA

Univerza na Primorskem

DA DA DA

Univerza v Novi Gorici

DA NE NE 

Inštitut Jožef Stefan

DA  NE DA

Kmetijski inštitut Slovenije

DA  NE  NE 

ZRC SAZU

NE  DA NE 

Nacionalni inštitut za biologijo

DA  NE  NE 

Gozdarski inštitut Slovenije

DA  NE  NE 

Pedagoški inštitut

NE  DA NE 

Do vsebin lahko dostopajo posamezniki, ki imajo dovoljenje institucije za dostop do informacijskih storitev na kraju samem (v knjižnici in vseh javno dostopnih prostorih pooblaščene organizacije) ali pa na daljavo (oddaljeni dostop) prek varne avtentikacije za:

 • študente (dodiplomske in podiplomske, študente na izmenjavi v instituciji) z veljavnim študentskim statusom na instituciji;
 • člane osebja in pogodbenike institucije (redno ali začasno zaposlena).

Poleg dostopa do revij založnika je za leto 2020 na voljo 30 vavčarjev za stroške objav prispevkov (APC) v 1993 hibridnih revijah Open Select Standard, ki bodo porabljeni za nazaj. Založnik bo prispevke dopisnih avtorjev konzorcija, ki so bili v 2020 sprejeti v objavo (ali že obljavljeni v zaprtem dostopu) v Open Select Standard revijah, z dovoljenjem avtorjev brezplačno objavil v odprtem dostopu. Dopisne avtorje člankov bo založnik po elektronski pošti obvestil o možnosti objave oziroma pretvorbe v odprti dostop. Avtorji, ki se odločijo za objavo v odprtem dostopu, se lahko odločijo med licencami Creative Commons (CC BY, CC BY-NC in CC BY NC-ND). Vavčerji bodo dodeljeni upravičenim avtorjem po vrstnem redu sprejetih objav. Do brezplačnih vavčerjev so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij z dostopom.


 

Zagotovljene so nekatere ugodnosti zelenega odprtega dostopa:

 • Članke, ki so bili objavljeni v odprtem dostopu kot posledica koriščenja vavčerjev lahko institucija brez časovnega odloga (embargo) shrani v svojem institucionalnem repozitoriju. Član konzorcija lahko shrani uredniško verzijo teh člankov (dokončno verzijo člankov, pripravljenih in oblikovanega za objavo; eng. Version of Record).
 • Članke, ki niso bili objavljeni v odprtem dostopu, lahko institucija shrani v svojem institucionalnem repozitoriju v obliki postprintov (eng. Author Accepted Manuscript različica znanstvenega članka, že sprejetega za objavo v časopisu in po recenzentskem postopu, vendar brez oblikovnih lastnosti revije) po preteku časovnega odloga:
  • 12 mesecev za članke v STM revijah (naravoslovje, tehnika in medicina);
  • 18 mesecev za članke v SSH revijah (družboslovje, humanistika in umetnost).

Za te članke ne sme biti uporabljena (shranjena v repozitoriju) uredniška različica članka. Vse spremembe, izbrisi ali opozorila povezani s člankom ali objavljeni s strani založbe morajo biti vključene. Shranjeni članki morajo vsebovati izjavo: “This is an Author's Accepted Manuscript of an article published in [include the complete citation information for the final version of the article as published in the [JOURNAL TITLE] [date of publication] [copyright Taylor & Francis], available online at: http://www.tandfonline.com/[Article DOI]."


 

Dovoljena je medknjižnična izposoja, po predhodnem pisnem obvestilu založnika pa tudi besedilno in podatkovno rudarjenje.