Novice


Obisk nove predstavnice Emeralda za Slovenijo

14. oktober 2015

COSEC je gostil novo predstavnico založniške hiše Emerald, gospo Wendy Knox, ki je prevzela posle od Radke Machkove. Osrednje teme delovnega obiska so bile: obnova licence za leto 2016, teden odprtega dostopa, pristojbine za objavljanje v odprtem dostopu (APCs), testni dostopi v prihodnosti. Več

Delavnica: Kako objaviti znanstveni članek v medicinski reviji

9. oktober 2015


V organizaciji COSEC je mednarodno priznana in uveljavljena založba Wolters Kluwer v prostorih NUK izvedla celodnevno delavnico za raziskovalce in strokovnjake z medicinskega oziroma zdravstvenega področja. Ob izdatni pomoči komercialne zastopnice za Slovenijo gospe Edyte Sokolowske in NUK sta delavnico izpeljala gospoda Ian Burgess (prisepevek z... Več

Znanje brez meja

22. september 2015

 Na Kongresu ZBDS 2015 smo predstavili inovativne možnosti upravljanja znanja na področju digitalnega ekosistema. Dotaknili smo se ključnih izzivov, s katerimi se srečujejo konzorciji, ki upravljajo dostop do globalnega znanja. Še posebej smo ponosni, da so tudi letos osrednji sponzorji posvetovanja ponovno tisti založniki digitalnih vsebin, ki... Več

Sestanek članov COSEC

16. september 2015

Prvi del sestanka v prostorih NUK je bil namenjen članom tistih konzorcijev, ki jih za leto 2016 sofinancira ARRS.  Skupaj smo ovrednotili vsebino in pretekle finančne vložke za EBSCOhost Research Databases, Emerald 175 in SAGE Premier in se dogovorili o finančnih deležih, ki jih bodo za 2016 prispevali posamezni člani konzorcija. Prejeta sredstva... Več

Število študentov na slovenskih univerzah

10. september 2015


Objavljamo najnovejše podatke o številu vpisanih študentov, raziskovalcev in učiteljev v letu 2014/2015. Podatki so se spremenili navzdol pri vseh univerzah in javnih raziskovalnih organizacijah. Več

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in konzorciji

7. september 2015

Slovenija je dobila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Ta upravljalcem konzorcijev nalaga doseganje ekonomičnosti na področju stroškov objav odprto dostopnih publikacij in minimaliziranje začasnih nedostopnosti (embargov). V skladu s tem si COSEC prizadeva doseči... Več