Konzorcij COSEC

Strateške prednosti za člane COSEC

 

S konzorcijem COSEC prinašamo koristi naslednjim prebivalcem Slovenije:

 • 62.570 študentom, raziskovalcem in zaposlenim na univerzah;
 • 771 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v javnih raziskovalnih organizacijah;
 • 4.207 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v zasebnih visokošolskuh zavodih;
 • 760.794 članom splošnih knjižnic;

Članom splošnih knjižnic zagotavljamo dostop do:

 • 10.558 e-revij
 • 45.001 e-knjig
 • 1 drugega e-dokumenta

Članom Univerze v Ljubljani zagotavljamo dostop do:

 • 190.525 e-knjig
 • 16.959 e-revij
 • 6.903.253 drugih e-dokumentov

Članom Univerze v Mariboru zagotavljamo dostop do:

 • 12.075 e-revij
 • 735 e-knjig
 • 271.000 drugih e-dokumentov

Članom Univerze na Primorskem zagotavljamo dostop do:

 • 12.065 e-revij
 • 735 e-knjig

Članom zasebnih visokošolskih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 11.955 e-revij
 • 735 e-knjig

Članom drugih javnih raziskovalnih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 11.955 e-revij
 • 521 e-knjige

Dostop do e-virov zagotavljamo z namenskimi sredstvi Ministrstva za kulturo, ki so del programa dela NUK, rezultatov razpisa Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in sredstvi članov konzorcija ter tudi z naročninami na revije, ki jih člani naročajo samostojno in so pogoj za konzorcijsko naročene e-vire.