Konzorcij COSEC

Strateške prednosti za člane COSEC

 

S konzorcijem COSEC prinašamo koristi naslednjim prebivalcem Slovenije:

 • 62.570 študentom, raziskovalcem in zaposlenim na univerzah
 • 771 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v javnih raziskovalnih organizacijah
 • 4.207 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v zasebnih visokošolskih zavodih
 • 760.794 članom splošnih knjižnic

Članom splošnih knjižnic zagotavljamo dostop do:

 • 11,946 e-revij
 • 45.790 e-knjig

Članom Univerze v Ljubljani zagotavljamo dostop do:

 • 197.029 e-knjig
 • 21.386 e-revij
 • 4.077.729 drugih e-dokumentov

Članom Univerze v Mariboru zagotavljamo dostop do:

 • 12.173 e-revij
 • 418 e-knjig
 • 271.000 drugih e-dokumentov

Članom Univerze na Primorskem zagotavljamo dostop do:

 • 12.158 e-revij
 • 814 e-knjig

Članom zasebnih visokošolskih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 17.389 e-revij
 • 814 e-knjig

Članom drugih javnih raziskovalnih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 17.374 e-revij
 • 562 e-knjige

Finančna sredstva za dostop do e-virov zagotavljajo:

 • Ministrstvo za kulturo (MK), v okviru programa dela NUK
 • Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
 • naročnine na tiske vseh članic konzorcija (T), javni visokošolski zavodi (VSŠ), zasebni visokošolski zavodi (ZVZ) in druge javne raziskovalne organizacije (JRO)
 • splošne knjižnice (SK)