Odprtodostopne vsebine

 

Številne vsebine (knjige, revije, članki, raziskovalni podatki) so odprtodstopne, kar pomeni, da so vedno na voljo vsem uporabnikom. Te vsebine so indeksirane na različnih portalih, shranjene v repozitorijih ali pa jih je mogoče najti s specializiranimi iskalniki.

 

Vsebine slovenskih repozitorijev in povezave do repozitorijev samih najdete na Nacionalnem portalu odprte znanosti.

 

Povezave do nekaterih pomembnejših tujih repozitorijev, iskalnikov in portalov za odprti dostop:

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • DOAB (Directory of Open Access Books)
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • CORE (COnnecting REpositories)
 • Open Access Button (iskalnik odprtodostopnih vsebin)
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories)
 • JURN (iskalnik za akademske članke in knjige)
 • Zenodo (evropski repozitorij za odprti dostop)
 • arXiv (repozitorj preprintov, t.j. različic člankov pred recenzentskim postopkom, s področja matematike, fizike in sorodnih znanosti)
 • bioRxiv (repozitorij preprintov s področja biologije in sorodnih znanosti)
 • SSOAR (Social Science Open Access Repository)
 • Dryad (repozitorij raziskovalnih podatkov s področja medicine)
 • Figshare (repozitorij različnih raziskovalnih podatkov, npr. tudi slik, video posnetkov)
 • PLOS (Public Library of Science; večji založnik odprtodostopnih vsebin s področja naravoslovnih znanosti, tehnologije in medicine)
 • PubMed (iskalnik vsebin s področja medicine in biologije)