Podatki za letna poročila

 

V preglednicah najdete podatke o elektronskih virih za letna poročila, ki jih upravlja NUK v okviru dejavnosti COSEC:

 

Na delovnem listu v posameznih stolpcih tabele najdete:

 • imena elektronskih virov;
 • imena organizacij, ki lahko dostopajo do elektronskih virov (če je npr. navedena Univerza v Ljubljani, imajo dostop do zbirke vse njene članice)
 • število elektronskih virov oziroma podatkovnih zbirk;
 • številu elektronskih knjig;
 • število elektornskih revij;
 • število drugih elektronskih dokumentov (zvočni posnetki ipd.);
 • povezave do spletnih strani zbirk.

 Podatki, ki so relevantni za poročila, so označeni z zeleno barvo (neoznačenih podatkov se ne navaja v poročilih za statistične meritve o delu knjižnic, BibSiSt Online). Pod seznamom elektronskih virov je seznam kratic organizacij.

Nekatere sezname naslovov elektronskih virov najdete na povezavi.

 

NAVODILA ZA UPORABO:

 1. Najprej najdete kratico vaše organizacije pod seznamom elektronskih virov.
  Bodite pozroni, da lahko vaša organizacija morda lahko dostopa tudi do virov, do katerih lahko dostopa tudi vaša krovna organizacija (univerza), zato najdite tudi podatke za vašo krovno organizacijo. Zato boste npr. v primeru Centralne medicinske knjižnice posikali podatke za Centralno medicinsko knjižnico in za Univerzo v Ljubljani; kratici sta "CMK" in "ULvsi".
 2. Nato se vrnete na vrh tabele in kliknete na navzdol obrnjeno puščico v celici C2 - Dostopnost za organizacije. Pojavi se spustni seznam (zaslonska slika spodaj), ki vsebuje iskalno polje, kamor vpišete kratico vaše institucije. Ko kliknete "V redu", bo tabela filtrirala podatke tako, da bo prikazala samo podatke za institucijo, katere kratico ste vpisali.
  V primeru, da npr. potrebujete podatke za CMK in za ULvsi, morate postopek izvesti za vsako institucijo posebej.
 3. V spodnjem delu najdete podatke o številu naslovov podatkovnih zbirk, elektronskih knjig, elektronskih revij in drugih elektronskih dokumentov. 

 

Dodatna pojasnila: Herman Erčulj, herman.erculj@nuk.uni-lj.si