Podatki za letna poročila

 

V preglednicah najdete podatke o elektronskih virih za letna poročila, ki jih upravlja NUK v okviru dejavnosti COSEC:

 

Preglednico sestavlja šest delovnih listov:

 • Skupaj - tabela s podatki za vse organizacije;
 • UL - tabela s podatki za Univerzo v Ljubljani;
 • UM - tabela s podatki za Univerzo v Mariboru;
 • UP - tabela s podatki za Univerzo na Primorskem;
 • ZVZ - tabela s podatki za zasebne visokošolske zavode;
 • Druge JRO - tabela s podatki za druge javne raziskovalne organizacije;
 • SK - tabela s podatki za splošne knjižnice.

Na delovnem listu v posameznih stolpcih tabele najdete:

 • imena podatkovnih zbirk;
 • imena organizacij, ki lahko dostopajo do podatkovnih zbirk (če je npr. navedena Univerza v Ljubljani, imajo dostop do zbirke vse njene članice)
 • število elektronskih virov oziroma podatkovnih zbirk;
 • številu elektronskih knjig;
 • število elektornskih revij;
 • število drugih elektronskih dokumentov (zvočni posnetki ipd.);
 • sezname vsebin, npr. e-knjig, e-revij (podatki se lahko razlikujejo od podatkov o številu elektronskih knjig, revij in drugih dokumentov, saj se podatkovne zbirke oziroma paketi spreminjajo, dopolnjujejo ipd.);
 • povezave do spletnih strani zbirk.

 Podatki, ki so relevantni za poročila, so označeni z zeleno barvo (neoznačenih podatkov se ne navaja v poročilih za statistične meritve o delu knjižnic, BibSiSt Online). Pod seznamom podatkovnih zbirk je seznam kratic organizacij.

 

Dodatna pojasnila: Herman Erčulj, herman.erculj@nuk.uni-lj.si