Vaši predlogi

Naš cilj je zagotavljati neprekinjen dostop do elektronskih virov, ki so relevantni za slovenske raziskovalce in druge uporabnike. Da bi dosegli ta cilj vas vljudno prosimo, da vaše predloge glede pridobitve dostopa do elektronskih virov, ki so za nas izjemnega pomena, sporočite našemu koordinatorju za licenciranje na elektronski naslov: herman.erculj@nuk.uni-lj.si. V sporočilu navedite naslednje podatke:

  • vaše ime, priimek in naziv organizacije, kjer ste zaposleni, študent ipd.;
  • ime elektronskega vira;
  • kratek opis elektronskega vira;
  • opis potrebe (razlogi) po elektronskem viru;
  • druge relevantne informacije, npr. število in profil potencialnih uporabnikov.

 Vaše predloge bomo obravnavali in posredovali članom konzorcija, ki bodo odločili o pridobitvi dostopa.