Odprti dostop

 

Preprečevanje dvojnega plačevanja

Konzorcij COSEC si prizadeva za razvoj odprtega dostopa. K temu nas zavezujeta predvsem dva dokumenta:

Dokumenta upravljalcem konzorcijev nalagata doseganje ekonomičnosti na področju stroškov objav  npr. preprečevanje dvojnega plačevanja (double dipping) za hibridne revije odprto dostopnih publikacij in minimaliziranje začasnih nedostopnosti (embargov).

 

Stroški objav prispevkov

V skladu z zavezujočimi dokumenti si COSEC prizadeva doseči najugodnejše cene stroškov objav odprtih recenziranih člankov (Article Processing Charges, APC) v odprto dostopnih in hibridnih znanstvenih revijah ter stroškov odprto dostopnih znanstvenih monografij (aktualne ugodnosti pri stroških objav prispevkov).

Priporočamo tudi: