Konzorcij COSEC

Strateške prednosti za člane COSEC

 

S konzorcijem COSEC prinašamo koristi naslednjim prebivalcem Slovenije:

 • 62.570 študentom, raziskovalcem in zaposlenim na univerzah
 • 771 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v javnih raziskovalnih organizacijah
 • 4.207 študentom, raziskovalcem in zaposlenim v zasebnih visokošolskih zavodih
 • 760.794 članom splošnih knjižnic

Članom splošnih knjižnic zagotavljamo dostop do:

 • 11,946 e-revij
 • 45.790 e-knjig

Članom Univerze v Ljubljani zagotavljamo dostop do:

 • 197.029 e-knjig
 • 21.586 e-revij
 • 4.077.729 drugih e-dokumentov

Članom Univerze v Mariboru zagotavljamo dostop do:

 • 14.173 e-revij
 • 418 e-knjig
 • 271.000 drugih e-dokumentov

Članom Univerze na Primorskem zagotavljamo dostop do:

 • 14.158 e-revij
 • 814 e-knjig

Članom zasebnih visokošolskih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 17.389 e-revij
 • 814 e-knjig

Članom drugih javnih raziskovalnih zavodov zagotavljamo dostop do:

 • 17.374 e-revij
 • 562 e-knjige

Poleg pravice do branja na daljavo dostopnih digitalnih strokovnih in znanstvenih vsebin zagotavljamo tudi pravico do odprto dostopnega publiciranja za avtorje raziskovalnih organizacij, ki so članice konzorcija.

Finančna sredstva za dostop do e-virov zagotavljajo:

 • Ministrstvo za kulturo (MK) v okviru programa dela NUK.
 • Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) na podlagi vsakoletnih rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature.
 • Člani konzorcija v obliki naročnin na revije, ki so del konzorcijskih pogodb ali z neposrednimi plačili založniku.
 • Letna doplačila članov konzorcija na podlagi skupnega konzorcijskega dogovora.