Člani v številkah

Javne univerze
Študenti, visokošolski učitelji, raziskovalci
%
Univerza v Ljubljani
43.313
66 %
Univerza v Mariboru
15.518
24 %
Univerza na Primorskem
6.272
           10 %
 
 
JRO - javne raziskovalne organizacije
Raziskovalci
Gozdarski inštitut Slovenije
88
IZUM
89
Kemijski inštitut
322
Kmetijski inštitut Slovenije
176
Inštitut Jožef Stefan
993
Inštitut za ekonomska raziskovanja
25
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 23
Inštitut za narodnostna vprašanja
24
Nacionalni inštitut za biologijo
162
Onkološki inštitut Ljubljana
267
Pedagoški inštitut
37
Urbanistični inštitut
29
ZRC SAZU
341
 
Samostojni visokošolski zavodi
Študenti, visokošolski učitelji, raziskovalci
Univerza v Novi Gorici
497
GEA College
666
Nova univerza
1.500
DOBA
1.597
 
Osrednje območne knjižnice
Člani
Osrednja knjižnica Celje
61.451
Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
38.716
Mestna knjižnica Kranj
48.452
Goriška knjižnica Franceta Bevka
27.438
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
12.831
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
32.800
Mestna knjižnica Ljubljana
133.740
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
19.194
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
11.753
Mariborska knjižnica
37.527