Mednarodno sodelovanje

 

Konzorcij COSEC je član najuglednejših mednarodnih organizacij s področja upravljanja in evaluacije konzorcijev:

EIFL (www.eifl.net)

Od ustanovitve naprej smo člani mednarodnega konzorcija nacionalnih konzorcijev, ki združuje 38 držav. EIFL je tudi naš ustanovitelj in donator. Njegova najpomembnejša prednost je združitev kupne moči konzorcijev različnih držav pod taktirko izvedene mednarodne pogajalske skupine. Tako člani COSEC dosegajo najbolj ekonomične naročnine.

ICOLC (http://icolc.net/)

ICOLC (International Coalition of Library Consortia) je neformalna mednarodna zveza 150 knjižničnih konzorcijev z vsega sveta. COSEC je član ICOLC od leta 2004 naprej.

COUNTER (http://www.projectcounter.org/)

Projekt Counter (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) je odprt, mednarodni standard in protokol za zbiranje statističnih podatkov o uporabi e-virov in vodnik o tem, katere podatke zbirati, meriti in kako jih interpretirati. Cilj je zagotoviti podatke, ki so skladni, verodostojni in združljivi ter med seboj primerljivi. Vse partnerji COSEC si prizadevajo slediti smernicam COUNTER in biti del mednarodne skupine COUNTER.

SPARC Europe (http://sparceurope.org/)

SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) je mednarodna zveza univerz, raziskovalnih knjižnic in organizacij. Njegovi predstavniki iščejo konstruktivne odgovore na tržne nepravilnosti v strokovnem komunikacijskem sistemu.