Odprti dostop

 

Preprečevanje dvojnega plačevanja

Konzorcij COSEC si prizadeva za razvoj odprtega dostopa. K temu nas zavezujeta predvsem dva dokumenta:

Dokumenta upravljalcem konzorcijev nalagata doseganje ekonomičnosti na področju stroškov objav  npr. preprečevanje dvojnega plačevanja (double dipping) za hibridne revije odprto dostopnih publikacij in minimaliziranje začasnih nedostopnosti (aktualne ugodnosti glede embargov). 

 

Stroški objav prispevkov

V skladu z zavezujočimi dokumenti si COSEC prizadeva doseči najugodnejše cene stroškov objav odprtih recenziranih člankov (Article Processing Charges, APC) v odprto dostopnih in hibridnih znanstvenih revijah ter stroškov odprto dostopnih znanstvenih monografij (aktualne ugodnosti pri stroških objav prispevkov).

Priporočamo tudi:

 

Več o prizadevanjih konzorcija COSEC za odprti dostop najdete v članku v Knjižničarskih novicah.