Načrt S in druga izhodišča

 

Cilj Načrta S popoln in takojšnji odprti dostop objav, ki so financirane iz javnih sredstev. kOAlicija S v prehodnem obdobju priznava tudi ustreznost različnih vrst dogovorov o preoblikovanju (ang. transformative agreement), kakršni so modeli beri in objavi (ang. Read & Publish), vendar pa sklepi 7. redne seje Rektorske konference RS določajo, da je lahko izhodišče za pogajanja z založniki zgolj model objavi in beri (and. Publish & Read).

Pri dogovorih o preoblikovanju v odprti dostop se konzorcij COSEC osredotoča na naslednje:

  • Oblikovanje modela, ki spodbuja objavljanje v odprtem dostopu.
  • Dogovor o preoblikovanju eksplicitno poudarja začasnost hibridnih časopisov in cilj preoblikovanja teh časopisov v popolne/zlate odprto dostopne publikacije.
  • Prenos sredstev iz publiciranja v objavljanje, iz »branja« v »objavljanje«. Pri tem je omogočeno brezplačno branje vseh založnikovih časopisov; plača se zgolj objave korespondenčnih avtorjev konzorcija.
  • Skupna poraba sredstev (branje in objavljanje) se ne povečuje. Vrednosti temeljijo na prejšnjih cenah za dostop. Na ta način je cena pravična in razumna, model pa je enostaven in trajnostno naravnan.
  • Upravičeni avtorji ali upravičene institucije ne plačujejo stroškov objav člankov (APC), saj so ti del sporazuma.
  • Transparentnost dogovora: besedilo dogovora je javno objavljeno (CC-BY-ND licenca).
  •  Založnik omogoči uporabo orodij, ki institucijam omogočajo nadzor in urejanje v objavo sprejetih prispevkov njihovih avtorjev.
  • Avtorjem je omogočena objava pod Creative Commons licencami. Prednost pred drugimi licencami ima CC-BY, ki je tudi privzeta licenca.