Statistike uporabe

 

Za evalvacijo e-virov uporabljamo mednarodni protokol COUNTER (Release 5), ki zahteva:

  • pri poročanju o uporabi elektronskih revij navajanje po standardu Journal Requests (Excluding OA_Gold) (TR_J1):  število pregledanih celotnih člankov, ki niso objavljeni v zlatem odprtem dostopu, po mesecih in po naslovih revij;
  • pri poročanju o uporabi elektronskih knjig navajanje po standardu Book Requests (Excluding OA_Gold) (TR_B1): število pregledanih celotnih besedil (knjig ali sekcij in poglavij v knjigah), ki niso objavljena v zlatem odprtem dostopu, po mesecih in po naslovih (knjig);
  • pri poročanju o uporabi elektronskih zbirk navajanje po standardu Database Search and Item Usage (DR_D1)število iskanj (običajno in združevalno iskanje), število klikov na rezultate iskanja in število pregledanih zapisov po mesecih in zbirki.