Ugodnosti pri stroških objav prispevkov (APC)


AKTUALNE UGODNOSTI:

 

 •  Taylor & Franicis

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in Taylor & Francis prinaša 64 vavčerjev za objavo člankov v odprtem dostopu v Open Select Standard revijah založnika

Vavčerje se lahko porabi v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/taylor-francis 

Poročilo o uporabi vavčerjev na povezavi.

 

 • SAGE Publishing

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in SAGE Publishing prinaša avtorjem možnost brezplačnega objavljanje v odprtem dostopu v hibridnih revijah in 20% popust na stroške objav člankov v zlatih odprtodostopnih revijah.

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/sage 

Poročilo o objavah v prvem četrtletju 2021 na povezavi.

 

 •  Emerald Publishing

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in Emerald Publishing prinaša avtorjem, ki želijo objaviti prispevke v vseh časopisih Emerald in v njihovih odprtodostopnih platformah, možnost brezplačne objave člankov v odprtem dostopu:

  • 17 vavčerjev v letu 2021;
  • 20 vavčerjev v letu 2022;
  • 25 vavčerjev v letu 2023.

Postopek objavljanja prispevkov je opisan v brošuri Emerald's allocated APC workflow.

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Podrobne informacije na povezavi.

Poročilo o uporabi vavčerjev na povezavi.

 

 • Oxford University Press

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC (NUK) in založnikom Oxford University Press omogoča avtorjem možnost brezplačnih objav člankov v odprtem dostopu v večini hibridnih in zlatih odprtodosotpnih revijah založnika: 

  • 8 vavčerjev v letu 2021;
  • 12 vavčerjev v letu 2022;
  • 15 vavčerjev v letu 2023.

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Več informacij na povezavi.

Poročilo o uporabi vavčerjev na povezavi.

 

 • Brill

Podpis pogodbe med EIFL in Brill prinaša 50 % znižanje stroškov objav člankov (APC) za dopisne avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed 314 revij založnika.

Pogodba velja do 31. decembra 2023.

Več informacij: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/50-znizanje-stroskov-objave-clankov-apc-v-revijah-brill 

 

 •  De Gruyter

Podpis pogodbe med konzorcijem COSEC in založnikom De Gruyter prinaša avtorjem 30 % popust na stroške objav prispevkov v določenih revijah založnika.

Pogodba velja od 26. 02. 2020 do 31. 12. 2021.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/30-znizanje-apc-jev-za-de-gruyter

Poročilo o objavah v letu 2020.

 

 • Edward Elgar Publishing

Podpis pogodbe med EIFL in Edward Elgar Publishing prinaša 50 % znižanje stroškov objav člankov (APC) za dopisne avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Edward Elgar Publishing.

Pogodba velja do 31. decembra 2022.

Več informacij: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/znizan-apc-za-revije-edward-elgar-publishing

 

Druge ugodnosti pri objavljanju v odprtem dostopu najdete na spletni strani Mrežnik: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/odprti-dostop-1 PRETEKLE UGODNOSTI:

 

 •  Emerald Publishing

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in Emerald Publishing prinaša avtorjem, ki želijo objaviti prispevke v vseh časopisih Emerald in v njihovih odprtodostopnih platformah, možnost brezplačne objave člankov v odprtem dostopu. Postopek objavljanja prispevkov je opisan v brošuri Emerald's allocated APC workflow.

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/15-vavcerjev-za-emerald-publishing

 Poročilo o uporabi vavčerjev na povezavi.

 

 • SAGE Publishing

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in SAGE Publishing prinaša avtorjem, ki želijo objaviti v eni izmed 196 revij SAGE v zlatem odprtem dostopu, 20 % znižanje stroškov objave članka (APC).

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Podrobne informacije na: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/znizan-apc-za-revije-sage

 

 •  Oxford University Press

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in založnikom Oxford University Press omogoča avtorjem možnost brezplačne objave dveh člankov v odprtem dostopu v določenih revijah založnika.

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/en/2-free-of-charge-apc-for-oxford-university-press

  

 •  PsycArticles (American Psychological Association)

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in dobaviteljem elektronskih virov EBSCO omogoča enemu avtorju možnost  brezplačne objave članka v odprtem dostopu v revijah zbirke PsycArticles (založba APA).

Pogodba velja za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/1-vavcer-za-apc-pri-apa

 

 •  Taylor & Franicis

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in Taylor & Francis prinaša 30 vavčerjev za objavo člankov v odprtem dostopu v Open Select Standard revijah založnika

Vavčerje se lahko porabi v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobne informacije na: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/oa/30-vavcerjev-za-apc-pri-taylor-francis 

 Vavčerji so porabljeni (poročilo o porabi).

 

 • Taylor & Francis

Slovenskim raziskovalcem v letu 2016 ponujamo možnost objav v 66 odprto dostopnih znanstvenih revijah založnika Taylor & Francis z znižanim APC (250 USD). To pomeni kar 88% prihranek.

Več o tem: http://authorservices.taylorandfrancis.com/eifl-open-access-agreement/

Seznam revij z nižanim APC: http://explore.tandfonline.com/page/gen/eifl/tandf