DXplain

Dostopnost
DXplain (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)

DXplain je ekspertni sistem za podporo diagnostiki v splošni medicini. Program ne nudi dokončne klinične diagnoze in se ne sme uporabljati kot nadomestek za zdravniško postavljanje diagnoze. Program DXplain razvijata Massachusetts General Hospital in Harvard Medical School. 

Medicina Informacijski portal

Ponudnik: Laboratory of Computer Science of the Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA.